o podjetju

Podjetje Medikoel d.o.o. je kreativno podjetje, katerega glavni cilj je oskrba uporabnikov s kvalitetnimi in
uporabnimi medicinskimi pripomočki, ki imajo funkcionalno vrednost pri izboljšanju zdravja. Pri svojem
delu uporabljamo svoj strokovni kadrovski  potencial in sodelujemo s priznanimi inštitucijami z
medicinskega področja.

V svoje izdelke vgrajujemo le najboljše materiale in komponente, da zadostijo najstrožjim standardom v
smislu izgradnje proizvoda, ki je  funkcijsko in kvalitetno na najvišjem nivoju.  Z doslednim vgrajevanjem
kvalitete v proizvode je tako podjetje Medikoel d.o.o. eno izmed vodilnih  pozicij v proizvodnji in dobavi
medicinskih proizvodov.

 
Medikoel d.o.o.  se ukvarja tudi z  razvojem in pridelavo naravnih prehranskih dopolnil za zdravljenje
različnih bolezni, s poudarkom na ameriškem slamniku in smrekovih vršičkov.
Učinkovine ameriškega slamnika so edine snovi, ki jim Evropska Agencija  za zdravila uradno priznava 
učinke  za krepitev odpornosti organizma.  Zato se v lekarnah EU zdravila za  krepitev odpornosti organizma
nahajajo izključno le iz te zdravilne rastline.
 
Velik poudarek dajemo tudi t.i."zdravju iz panja" oziroma področju apiterapije.

Obiščite našo Facebook stran:
https://www.facebook.com/medikoel

Naslov:
Medikoel d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenia (EU)

Podatki o podjetju:
Matična številka: 2118157
Davčna številka: 64096459
Identifikacijska številka za DDV: SI64096459
Številka vpisa v sodni register:
1/07852/00 Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital podjetja: 8.763,14 EUR
Številka transakcijskega računa:
05100-8012300562 pri A banka Vipa d.d.
                                           
OPOMBA:
Cene izdelkov objavljenih na spletni strani vključujejo DDV.

»Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje  sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo  je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in  predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o.,  ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in  najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete  na povezavi www.zeos.si