Cart0Item(s)

Vaša košarica je prazna

Product was successfully added to your shopping cart.

Pogosta Vprašanja

Pogosta vprašanja

Ali je moj nakup varen? Vaš nakup je popolnoma varen. Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, sam postopek oddaje naročila in prijava pa z varnimi spletnimi protokoli. Kljub temu pa morate, zaradi specifik interneta, za popolno varnost z določenimi ukrepi poskrbeti tudi sami (antivirusni program, kvalitetna gesla, ...).

Ali pošiljate tudi v tujino? Do you ship abroad? Currently we do not support foreign customers to buy products in our S-Mediko web store. You can order the items only by sending email to info@medikoel.com  and we will prepare you an offer.

Kako vem, kaj se dogaja z mojim naročilom? O poteku naročila boste obveščeni na email. V primeru morebitnih težav se obrnite na nas.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe.

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 2, 4240 Radovljica, tel: 04 537 85 10 fax: 04 537 85 10, ali preko emaila: info@medikoel.com  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti).

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mora kupljeno blago  vrniti ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Podjetje Medikoel d.o.o., lahko zadrži vračilo prejetih plačil  dokler potrošnik ne predloži dokazila o vračilu blaga!
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo neposredne stroške vračila blaga!

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok  teči z dnem, ko: potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom, potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu, potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe prenehajo obveznosti strank glede izpolnjevanja pogodbe ali sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.  Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti v skladu z ZVPot.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov

Stroški vračila blaga, katerega zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti znašajo 50,00 EUR (z DDV).

Želim podati pritožbo. Kakšen je postopek? Naš cilj so zadovoljne stranke, zato stremimo h kakovosti izvajanja v vseh fazah, od nakupa do dostave! V kolikor pa je v tem procesu prišlo da vam neljubega dogodka in bi želeli podati pritožbo, to lahko storite preko e-pošte: info@medikoel.com. Lahko nas pokličete tudi na brezplačno številko 080 81 33 ali pa nam pisno pošljete pritožbo na naslov: Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 2, 4240 Radovljica.  V pritožbi naj bodo navedeni vaši osebni podatki, naslov in telefonska številka ter številka nakupa in opis težave.

 Po prejemu vaše pritožbe bomo le-to usmerili na odgovorno področje. Najkasneje v roku 3 delovnih dni vas bomo obvestili o možnosti rešitvni vaše pritožbe
 
Dobil sem blago z napako. Kaj storiti? Prodajalec (Medikoel d.o.o.) mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošniku, ki je pravilno obvestil Medikoel d.o.o.  o napaki, bomo:
-       odpravili napako na blagu ali
-       blago z napako zamenjali z novim brezhibnim blagom ali
-       vrnili plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki so nastali pri odpravi stvarne napake. Pravice potrošnika  ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
 
Dostop pogodbe potrošniku: Podjetje Medikoel d.o.o., hrani izdane račune oziroma pogodbe o nakupu v skladu z zakonom (10 let) od datuma nakupa. V kolikor bi potrošnik želel vpogled v pogodbo, mora podati pisno izjavo naslovljeno na podjetje Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 4240 Radovljica. V izjavo mora napisati osebne podatke, okviren datum nakupa in kupljeno blago. Podjetje bo pogodbo priskrbelo v roku 8 dni.
 
Pritožbe in spori 

- Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. 
-  V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko številko 080 81 33 ali 04 5378 510, ali po elektronski pošti na info@medikoel.com. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@medikoel.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
- Za primere reklamacija dostave, uveljavljanje garancije, uveljavljanje stvarne napake, lahko najdete informacije in natančne napotke glede samega poteka pritožbe na spletnem mestu www.medikoel.com, v spodnjem delu/nogi spletne strani.
- Na vse pritožbe se ponudnik odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.
- Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 
- V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.
- Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 
Obvestilo: »Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje  sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo  je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in  predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o.,  ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in  najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete  na povezavi www.zeos.si


Odgovore na vprašanja v zvezi z nakupovanjem na medikoel.com boste našli na sami spletni strani, v kolikor želene informacije ne najdete, pa smo vam na voljo tudi individualno.

Medikoel vam je na voljo:

    na naslovu  Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 2, 4240 Radovljica (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00).
    preko telefona - 04 5378 510
    preko e-pošte: info@medikoel.com

V obratovalnem času Medikoel d.o.o. smo vam na voljo za splošne informacije, informacije v zvezi z naročili in prevzem naročenih izdelkov v primeru izbranega osebnega prevzema.